Google+ Auto Backup 1.0.27.161

Google+ Auto Backup 1.0.27.161

Google – 16,8MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
Sao lưu các công cụ cho phép bạn chọn thư mục bạn muốn sao lưu tự động và thậm chí đã hỗ trợ cho SD thẻ. Google + tự động sao lưu hoạt động trong nền, giống như Google Music Manager và Google ổ đĩa cho máy tính để bàn.

Để có được tự động sao lưu cho máy tính để bàn, bạn cần phải cài đặt Picasa.

Tổng quan

Google+ Auto Backup là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Google.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.849 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google+ Auto Backup là 1.0.27.161, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.21.81, được sử dụng bởi 91 % trong tất cả các cài đặt.

Google+ Auto Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,8MB.

Người sử dụng của Google+ Auto Backup đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google+ Auto Backup!

Cài đặt

người sử dụng 6.849 UpdateStar có Google+ Auto Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Google
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản